x

Zapytanie ofertowe dot. realizacji usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej

 

ABERIT – Piotr Bereziewicz zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy ABERIT – Piotr Bereziewicz oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ABERIT W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  3. Oświadczenia osób dedykowanych do realizacji usługi – załącznik nr 2.
  4. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w projektowaniu strategii rozwoju produktów – załącznik nr 3.
  5. Zestawienie potwierdzające posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji audytów wzorniczych o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych w ciągu ostatnich 5 lat – załącznik nr 4.
  6. Plan realizacji usługi wraz z metodologią realizacji usługi – załącznik nr 5.
  7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 6.
  8. Dokument wskazujący zasady realizacji audytu wzorniczego w odniesieniu do Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i zgodności z dyrektywą w tym zakresie – załącznik nr 7.
  9. Proponowany przez Oferenta wzór umowy warunkowej na realizację przedmiotu zapytania ofertowego lub oświadczenie o braku posiadania wzoru umowy warunkowej – załącznik nr 8.
  10. Minimalny wymagany zakres umowy warunkowej – załącznik nr 9.

Zapytanie ofertowe ABERIT_POPW_1.4_04.12.2018 r.

Zalaczniki

POTRZEBUJESZ PORADY EKSPERTA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI