FAQ

Sprawdź najczęściej zadawane pytania odnośnie naszej organizacji, naszych projektów oraz naszego stylu pracy

FAQ

1NDA - co to jest i w jakim celu się je podpisuje?
NDA czyli umowa o zachowaniu poufności jest to dokument podpisywany w celu ochrony wrażliwych informacji przedsiębiorstwa przed ujawnieniem przez osoby nieuprawnione. Jednocześnie NDA umożliwia dochodzenie odszkodowania w momencie naruszenia zasad zapisanych w umowie. Daje to poczucie bezpieczeństwa obydwu stronom.

Sporządzając ww. dokument, należy umieścić w nim kilka najważniejszych kwestii:
 • określić czym są informacje poufne, podać przykłady, aby nie pojawiały się wątpliwości przy ich egzekwowaniu
 • określić do czego będą wykorzystywane informacje poufne
 • określić jakich działań mają się podjąć obydwie strony, aby te informacje chronić
 • oszacować karę umowną za złamanie umowy
 • podać czas trwania umowy
 • określić co się stanie z informacjami poufnymi po zakończeniu umowy

  NDA należy podpisać:
 • z pracownikiem, zleceniobiorcą oraz osobą świadczącą usługi na dowolnej podstawie prawnej, czyli z szeroko rozumianym personelem,
 • z menedżerem, z osobami współpracującymi na zasadzie B2B,
 • z członkami zarządu, członkami Rady Nadzorczej,
 • z podwykonawcami, dostawcami, klientami, 
 • z firmami świadczącymi usługi outsourcingowe, jak IT, księgowość, podczas negocjacji,
 • w celu ochrony pomysłu na biznes, produkt, wynalazek, itp. 
 • z potencjalnym inwestorem
 • 2Jakie dokumenty są niezbędne do nawiązania współpracy?
  Aby nawiązać współpracę body leasingową należy przygotować kilka niezbędnych dokumentów.
 • W pierwszej kolejności niezbędnym elementem jest umowa NDA, na podstawie której możemy przejść do zaawansowanych rozmów z potencjalnym partnerem biznesowym i udzielić mu informacji poufnych.
 • Po wyborze ostatecznego kandydata/ kandydatów do swojego zespołu- należy sporządzić umowę/ zamówienie na świadczenie usług outsourcingowych. W takim dokumencie należy zawrzeć informacje na temat osoby, która będzie świadczyć nam określone usługi, zakres obowiązków, czas trwania zamówienia, stawkę.
 • 3T&M ( time & material) co to jest?
  T&M jest to sposób rozliczania pracy za ilość przepracowanych godzin. Najczęściej pojęcie pojawia się w przypadku realizacji projektów, którego zakresu nie można zdefiniować. Dobrze się sprawdza również przy długoterminowych zleceniach, takich jak: rozwój aplikacji czy utrzymywanie systemów oprogramowania.
  Zleceniodawca wypłaca wykonawcy wynagrodzenie przy pomocy prostego wzoru: ilość przepracowanych godzin x stawka wynagrodzenia= należne wynagrodzenie

  Korzyści:
 • Jakość projektu jest wyższa.
 • Brak konieczności definiowania każdej funkcji na samym początku.
 • Klient/Zleceniodawca ma możliwość ingerowania w kształt projektu przez cały czas.
 • Zakres prac jest zmienny w zależności od potrzeb i okoliczności.
 • 4White Label - co to za rodzaj współpracy?
  White Label polega na wyprodukowaniu przez jedną firmę danego produktu, a następnie dystrybuowaniu go przez inną firmę.
  5Czy spotkania z kandydatami są już płatne?
  Nie pobieramy opłat za rozmowy z potencjalnymi kandydatami. Nasi klienci mogą umówić się na spotkania z wybranymi osobami i podjąć ostateczną decyzję o współpracy. Dopiero w tym momencie przechodzimy do formalnego podpisania umowy, w której zawieramy kwoty za świadczone usługi.
  6Czy po zakończeniu współpracy możemy zatrudnić u siebie bezpośrednio Specjalistę?
  Specjaliści IT z firmy Aberit są wynajmowani, aby móc uzupełnić zasoby naszego klienta i zapewnić profesjonalną realizację projektu. Zatrudnienie naszego Eksperta IT przez klienta nie jest możliwe.