Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Aberit Piotr Bereziewicz z siedzib膮 przy ul. Langiewicza 50 w Rzeszowie, zwany dalej jako Aberit.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Aberit jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczeg贸lno艣ci nast臋puj膮ce dane osobowe:

鈥 dane osobowe kandydat贸w do pracy (dane, kt贸re kandydaci podaj膮 administratorowi,
w zwi膮zku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczeg贸lno艣ci dane zawarte na CV)

鈥 dane osobowe kontrahent贸w i ich przedstawicieli (dane firm oraz os贸b kontaktowych 鈥 podstawowe dane s艂u偶膮ce do wystawiania oraz ksi臋gowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej) oraz do kontaktu (imi臋, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu). Dane sp贸艂ek kapita艂owych nie s膮 traktowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poni偶ej zaprezentowano zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydat贸w bior膮cych udzia艂 w procesie rekrutacji:

 • Pa艅stwa dane osobowe s膮 przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w kt贸rym zadeklarowali Pa艅stwo sw贸j udzia艂 lub tak偶e dla cel贸w przysz艂ych proces贸w rekrutacyjnych je艣li wyra偶膮 Pa艅stwo na to zgod臋. Je艣li wyra偶膮 Pa艅stwo na to oddzieln膮 zgod臋, Pa艅stwa dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane w celu weryfikacji faktu zatrudnienia u poprzednich pracodawc贸w;
 • dane te mog膮 by膰 udost臋pniane podmiotom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa. Dost臋p do danych na podstawie stosownych um贸w mog膮 posiada膰 tak偶e dostawcy infrastruktury oraz us艂ug IT przetwarzaj膮cy dane na zlecenie Aberit;
 • podstaw膮 przetwarzania danych s膮 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa oraz wyra偶ona przez Pa艅stwa zgoda;
 • Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane do czasu zako艅czenia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania przez Pa艅stwa zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przysz艂ych proces贸w rekrutacji;
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczeg贸lno艣ci Kodeksu pracy jest obligatoryjne i niezb臋dne do udzia艂u w procesie rekrutacji, w pozosta艂ym przypadku jest dobrowolne.

Dane osobowe kontrahent贸w i os贸b ich reprezentuj膮cych

 • dane osobowe s膮 przetwarzane w celu nawi膮zania i prowadzenia kontakt贸w biznesowych, realizacji um贸w 艂膮cz膮cych strony oraz realizacji ci膮偶膮cych na sp贸艂ce obowi膮zk贸w prawnych;
 • dane te mog膮 by膰 udost臋pniane podmiotom upowa偶nionym na podstawie przepis贸w prawa. Dost臋p do danych na podstawie stosownych um贸w mog膮 posiada膰 tak偶e podmioty wspieraj膮ce Aberit w zakresie ci膮偶膮cych na nim obowi膮zk贸w prawnych (np. do kancelarii prawnych, doradc贸w podatkowych, biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz us艂ug IT przetwarzaj膮cy dane na zlecenie Aberit.
 • podstaw膮 przetwarzania danych s膮 obowi膮zuj膮ce regulacje prawne, konieczno艣膰 podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy oraz zapewnienie jej realizacji oraz uzasadniony interes administratora danych jakim jest nawi膮zywanie i prowadzenie kontakt贸w biznesowych.
 • Pa艅stwa dane osobowe b臋d膮 przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak偶e nie kr贸cej ni偶 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak偶e niezb臋dne do prowadzenia kontakt贸w biznesowych z Aberit oraz realizacji 艂膮cz膮cych strony um贸w.

Og贸lne zasady dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych (dotyczy wszystkich powy偶szych kategorii os贸b)

 1. W procesach przetwarzania danych osobowych Aberit nie podejmuje decyzji w spos贸b zautomatyzowany.
 2. Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych mog膮 by膰 przetwarzane przez Aberit tak偶e w celu obrony przed roszczeniami jak
  i w celu ewentualnego dochodzenia roszcze艅 oraz w celach prowadzenia statystyk.
 3. Aberit nie zamierza przekazywa膰 danych osobowych do pa艅stw trzecich (czyli pa艅stw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji mi臋dzynarodowych.
 4. Posiadaj膮 Pa艅stwo stosownie do sytuacji prawo do:
 • 偶膮dania dost臋pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a tak偶e do przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia). Wycofanie zgody, nie wp艂ywa na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych;
 1. Wszelkie zapytania oraz o艣wiadczenia w zakresie ww. praw nale偶y kierowa膰 pod poni偶sze dane kontaktowe: office@aberit.eu
 2. Dane kontaktowe administratora danych: Aberit Piotr Bereziewicz, ul. Langiewicza 50, 35-021 Rzesz贸w.