O nas

Twórcze podejście do zagadnień, analiza rynku, dobór najlepszych narzędzi – dzięki temu odnosimy sukcesy dla Klientów

Poznaj naszą organizację i wartości którymi się kierujemy

Poznaj nasz zespół

Pomagamy ambitnym przedsiębiorcom (małym, średnim i dużym) w dynamicznym rozwijaniu i budowaniu marki ich firm. Dzięki kompetencjom naszych doświadczonych specjalistów obsługujących najnowsze technologie, tworzymy rozwiązania, które pozwalają naszym Klientom uzyskać przewagę konkurencyjną, zwiększając ich zyski.

O naszych dokonaniach świadczą nasi klienci.

Klienci przede wszystkim cenią nas za jakość usług, elastyczność w działaniu i dobrą komunikację. My zaś dziękujemy im za zaufanie, wieloletnią współpracę i ciągłe rekomendacje. 95% naszych Klientów pochodzi z polecenia. Sukcesy naszych Klientów są dowodem na naszą skuteczność i to one motywują nas najbardziej do ciągłego doskonalenia się.

Czym się zajmujemy?

abi_3

AbiLex

Stworzyliśmy dedykowane rozwiązanie systemowe do zarządzania kancelarią prawną. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.
abi_7

Analiza i mapowanie procesów

Mapujemy i analizujemy procesy, aby zapewnić lepsze zrozumienie, optymalizację i możliwość automatyzacji działań w organizacjach naszych klientów.

Dla Klientów korzystających z naszych rozwiązań zapewniamy usługę kompleksowej, bieżącej opieki i wsparcia serwisowego. Gwarantujemy przy tym pełne bezpieczeństwo w oparciu o własne serwery lub serwery Klienta.  

Jak zarządzamy projektami? Zwinnie, w oparciu o Scrum Agile!

Scrum stanowi fundament dla reguł, ról i zasad, działając jak podstawa, która pomaga jednostkom, zespołom i organizacjom opracować swoje własne procesy dostosowane do ich konkretnych potrzeb.

Zwinnie (eng. agile) oznacza iteracyjne podejście do zarządzania projektami i tworzenia oprogramowania, które pomaga zespołom dostarczać korzyści klientom szybciej, zmniejszając przy tym ilość potencjalnych problemów. Zamiast stawiania wszystkiego na jedno wielkie wdrożenie zespoły Agile dostarczają pracę w niewielkich, ale użytecznych przyrostach. 

Wymagania, plany oraz wyniki podlegają ciągłej ocenie, dzięki czemu zespoły dysponują naturalnym mechanizmem, który pozwala im szybko reagować na zmiany. Tak więc tworzenie, zakłada podział projektu na drobne okresy czasu – tzw. iteracje (Sprinty) trwające najczęściej 2-4 tygodni, po których dostarczamy konkretną funkcjonalność do weryfikacji Klienta, co daje nam możliwość dynamicznego reagowania i pewność na zaspokojenie zmieniających się wymagań Klientów.

Scrum osadzony jest w teorii empiryzmu – gdzie wiedza wynika z doświadczenia i podejmowania decyzji w oparciu o to, co poznane, a wszelkie idee i teorie są w tym podejściu wtórne.

Liczą się trzy filary: przejrzystość, sprawdzanie postępów prac i adaptacja zmian.

Po więcej informacji na temat SCRUM-a odsyłamy do publikacji naszego autorstwa pt. „SCRUM – o tym jak „rutyna” poprawia jakość życia i równoważy rozwój w firmie IT” w monografii dr n. ekon.  Adama Depta pt. „Jakość życia a zrównoważony rozwój w kontekście współczesnych problemów zarządzania”.

Zaufali nam