Czy znasz potrzeby i oczekiwania swojego klienta?

Jeśli chcesz sprzedawać więcej, musisz doskonale wiedzieć, na czym zależy Twojemu odbiorcy, czyli powinieneś mieć świadomość, jak ważna jest dla niego szybkość Twojej reakcji, pomoc w podjęciu zakupowej decyzji i bezproblemowa obsługa. Dzięki spełnieniu jego wymagań możecie rozpocząć długotrwały proces budowania relacji, a to z kolei jest sekretem sprawnego marketingu i kształtowania doświadczeń konsumentów. By to osiągnąć potrzebujesz nie tylko wiedzy, ale i narzędzi. Jednym z nich jest AbiFlow, nasza autorska platforma, która łączy ze sobą zalety systemów CRM oraz PM (Project Management).

Niezależnie od wielkości organizacji, uporządkowanie działań i procesów pozwala na większą spójność, wyciągnie wniosków i wykorzystywanie ich w celu podniesienia jakości świadczonych usług. Planowanie, tworzenie harmonogramów, kontrola zdań i ich realizacja wpływają na doświadczenia klienta i efektywność pracy całego zespołu.

Tutaj pojawia się AbiFlow, platforma która oferuje przechowywanie danych w jednym miejscu. Systemy do zarządzania projektami poprawiają komunikację wewnątrz zespołu i pozwalają na błyskawiczny kontakt z klientem oraz informowanie go o przebiegu prac. Pracodawca musi jedynie wybrać narzędzie w pełni odpowiadające na wyzwania, którym jego pracownicy stawiają czoła.

Dlaczego AbiFlow to dobry wybór?

Aberit od 13 lat tworzą ludzie z pasją i wiedzą. Poznaliśmy swoje potrzeby i oczekiwania, wykorzystaliśmy swoją energię i doświadczenie, by stworzyć platformę AbiFlow, z której korzystamy każdego dnia i uważamy ją za najlepszy z możliwych systemów. Ciągle szkolimy się z nowych technologii i wykorzystujemy je w celu ulepszenia naszego produktu, co sprawia, że poszerza się grono zadowolonych i współpracujących z nami klientów. Jakie praktyczne korzyści AbiFlow pozwolą Ci na podniesienie jakości usług świadczonych przez Twoją firmę?

AbiFlow jest systemem zgodnym z misją naszej firmy. Lubimy wykorzystywać czas konstruktywnie, dlatego stawiamy na przejrzyste i konkretne działania. Nasza autorska platforma pozwoli Ci na uporządkowanie realizowanych dla klienta prac. Usystematyzowanie działalności w obszarach takich, jak sprzedaż, produkcja i planowanie, wpływa na lepszy przepływ informacji, co przekłada się na zwiększenie efektywności i usprawnienie pracy zespołu – uporządkowane informacje można przekazać w szybki i łatwy sposób, a to z kolei pozwala na delegowanie zadań do tych pracowników, którzy wykonają je najlepiej.

Dzięki porządkowaniu uprawnień oraz obowiązków pracowników usprawnia także pracę zespołu. W ten sposób team zaczyna działać w sposób przemyślany i wykorzystujący wewnętrzny terminarz do planowania pracy. To nie koniec korzyści, które Twoim pracownikom zapewni AbiFlow. Jasne zasady działania eliminują wiele konfliktów, a to z kolei motywuje do doskonalenia firmy i wpływa na kształtowanie jej wewnętrznej kultury organizacyjnej, której podstawą jest skuteczna komunikacja wewnętrzna.

AbiFlow to nie tylko stworzenie pracownikom przejrzystego harmonogramu działań i danie im uporządkowanych danych o klientach, ale i dostęp do szeregu funkcjonalności, które usprawnią ich zawodową codzienność. Mowa o zautomatyzowaniu obsługi faktur, tworzeniu i archiwizacji wycen i ofert przygotowanych dla interesariuszy. Takie funkcje sprawiają, że możliwa staje się identyfikacja zagrożeń i ich skutków.

Sprawna praca zespołu nie tylko podnosi satysfakcję pracowników, ale i zwiększa ich zaangażowanie w wykonywanie obowiązków. Mówimy zatem o sytuacji, w której działania oparte o AbiFlow pozwalają na zwiększenie wydajności pracy i rentowności całej organizacji. Taki stan rzeczy pociąga za sobą kolejne korzyści, jak choćby obniżenie kosztów działalności i obsługi klienta przy jednoczesnym zwiększeniu różnorodności wytwarzania poprzez umiejętne zarządzanie odbywającymi się w niej procesami. Można powiedzieć, że wdrożenie AbiFlow pociąga za sobą korzyść za korzyścią. Bowiem, gdy przeanalizujemy wymienione wyżej profity, szybko okaże się, że jeden system potrafi wpłynąć na skuteczną realizację celów organizacji i co za tym idzie, zwiększyć jej zyski.

Nie możemy zapominać także o względach praktycznych. AbiFlow to intuicyjny interfejs, który pozwala na szybkie odszukanie informacji. CRM wdrażany jest w języku polskim i można zintegrować go z istniejącym w firmie oprogramowaniem, co zaoszczędzi czas i usprawni przepływ informacji.

AbiFlow to platforma, z której sami korzystamy każdego dnia, znamy ją na wylot. Podnosi ona nasze zadowolenie z pracy i sprawia, że wykonujemy ją w najlepszy z możliwych sposobów. Dlatego proponujemy Ci sprawdzone rozwiązanie. Zdało ono egzamin nie tylko w naszej firmy – ponad 90% naszych klientów to osoby, którym polecono AbiFlow. Sukces współpracujących z nami przedsiębiorstw równocześnie jest naszym sukcesem i największym motywatorem do ciągłego doskonalenia usług i poszerzania wiedzy.

 1. Klienci i ich potrzeby zawsze pod ręką / w jednym miejscu – (Kontrola kosztów i przychodów)

– szybsza i dokładniejsze obsługa klientów

– przejrzysty system rozliczeń

– panel dla klienta

 1. Zautomatyzowane akcje (Oszczędność czasu pracowników)

– przepływ dokumentów

– zautomatyzowane powiadomienia wewnątrz firmy / dla klienta (podatki/zusy)

– wysyłka maili

 1. Dostosowany do firmy / elastyczny (nie zmusza do zmiany przyzwyczajeń pracowników)

– soft dopasowany do firmy a nie firma do softu

– integracja z istniejącymi systemami – nie zmieniamy co jest dobre

– uprawnienia i role

 1. Informacje zawsze pod ręką – aplikacje mobilne.

– raporty

– zadania

– priorytety

– wolne zasoby

 1. Informacja o pracownikach

– statystyki

– osiągnięcia

– ewidencja czasu pracy

 1. Wiki Firma

– baza wiedzy

– procedury

 1. Władanie projektami

– Harmonogram

– Dopasowanie pracowników do projektów

– Budżetowanie

Moduły:

 • CRM
 • PM
 • Raporty
 • Analizy
 • Baza wiedzy
 • Monitoring zasobów
 • Moduł automatyzacji
 • Moduł powiadomień
 • Moduł integracji – w rozbiciu na Comarch
 • Moduł produkcyjny
 • Moduł drukarski