x

AbiLex – System do zarządzania kancelarią prawną

System do zarządzania kancelarią prawną

Dlaczego niektóre prowadzone sprawy są nierentowne?

Sprawdź, jak użytkowanie AbiLex pomoże uniknąć Twojej kancelarii takich sytuacji.

O AbiLex

Nasza autorska platforma AbiLex pozwoli na uporządkowanie realizowanych spraw i zadań. Usystematyzowanie działalności w obszarach takich jak obsługa klienta, obieg dokumentów, planowanie, wpływa na lepszy przepływ informacji, co przekłada się na zwiększenie efektywności i usprawnienie pracy zespołu.

Uporządkowane informacje oraz dokumenty można przekazać w szybki i łatwy sposób, a to z kolei pozwala na delegowanie zadań do tych pracowników, którzy wykonają je najlepiej.

Niezależnie od wielkości organizacji, usystematyzowanie działań i procesów pozwala na większą spójność, wyciąganie wniosków i wykorzystywanie ich w celu podniesienia jakości świadczonych usług. Planowanie pracy, tworzenie harmonogramów, kontrola zadań i ich realizacja wpływają na doświadczenia klienta i efektywność pracy całego zespołu.

Systemy do zarządzania kancelarią poprawiają komunikację wewnątrz zespołu i pozwalają na błyskawiczny kontakt z klientem.

Funkcjonalności

Raporty

Generowanie raportów w oparciu o dane zgromadzone w systemie.

 • raporty na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrzne
 • raporty okresowe
 • statystyki w oparciu o zebrane dane w systemie
 • analiza pod kątem rentowności klienta/sprawy
 • raporty dla działu kadrowego

Mierzenie czasu pracy

Funkcjonalność ta, w łatwy sposób,  pozwala  zweryfikować czas pracy pracowników oraz czas poświęcony dla wybranego Klienta. Dzięki temu możemy zweryfikować rentowność poszczególnych Klientów oraz wydajność kadry.

 • harmonogram
 • widok poszczególnych zadań przydzielonych do danego użytkownika
 • widok czasu estymowanego oraz czasu przepracowanego
 • analiza pod kątem rentowności klienta
 • szybki wgląd do wolnych zasobów w firmie

Statusy spraw

Ta funkcjonalność , w prosty sposób, bez dodatkowej komunikacji, pozwala zweryfikować na jakim etapie jest obecnie dana sprawa. Dzięki temu proces komunikacji jest o wiele krótszy, a kontrolowanie staje się łatwiejsze.

 • usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy
 • automatyczne powiadomienia – automatyczna wysyłka wiadomości
 • dedykowane szablony maili do komunikacji z Klientami
 • przejrzysty system rozliczeń – ewidencja czasu spędzonego nad sprawami klienta.

Kontrola dostępu


Za pomocą tej funkcjonalności, będziesz w stanie odpowiednio zarządzać rolami oraz uprawnieniami w systemie. Dzięki temu dane poufne pozostaną bezpieczne.

 • bezpieczne przekazywanie informacji oraz dokumentacji
 • segmentacja klientów
 • przejrzystość systemu (użytkownik widzi tylko niezbędne dla niego dane)

Zarządzanie dokumentami

 • synchronizacja z chmurą
 • przepływ dokumentów – konfigurowalny, zautomatyzowany przepływ dokumentów w firmie
 • śledzenie historii zmian w dokumentach
 • uporządkowana forma przechowywania dokumentacji
 • ułatwione zarządzanie dostępem do dokumentów, ich rejestracji, współdzielenia, udostępniania oraz organizowania

Mobilność

Dzięki tej funkcjonalności, dostęp do spraw oraz dokumentacji staje się o wiele prostszy.

 • sprawy zawsze pod ręką
 • bieżący podgląd wybranych/zaktualizowanych wskaźników, postępów lub danych
 • możliwość wymiany informacji w dowolnym miejscu i o każdej porze

Case Study

Wyzwania:

 • brak kontroli nad przepracowanymi godzinami
 • dokumenty w wersji papierowej
 • role i uprawnienia
 • brak informacji o postępach przy sprawach

 

Rozwiązanie:

 • system mierzenia czasu
 • prosty system zarządzania dokumentami
 • nadanie użytkownikom ról i uprawnień
 • statusy spraw

 

Referencje od Piotr Kamiński & Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych

„[…] Aplikacja opracowana została w oparciu diagnozę potrzeb Kancelarii, wyniki warsztatów roboczych z udziałem obu stron oraz w oparciu o proponowane przez firmę Aberit rozwiązania technologiczne pomocne w prowadzonej działalności.

Wszystkie prace przebiegły terminowo, a eksperci wykazali się rzetelnością i wysokimi kompetencjami merytorycznymi.

Wysoki poziom świadczonych usług, fachowe doradztwo oraz rzetelnie wykonana aplikacja sprawdzająca się w codziennym funkcjonowaniu Kancelarii pozwala rekomendować Firmę jako partnera godnego zaufania w zakresie tworzenia dedykowanych aplikacji internetowych odpowiadających na potrzeby firmy.”

Piotr Kamiński Robert Kamiński
Kancelaria Radców prawnych
Spółka Partnerska

POTRZEBUJESZ PORADY EKSPERTA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Skip to content