x

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Aberit Piotr Bereziewicz z siedzibą przy ul. Langiewicza 50 w Rzeszowie, zwany dalej jako Aberit.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Aberit jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

• dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi,
w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)

• dane osobowe kontrahentów i ich przedstawicieli (dane firm oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu). Dane spółek kapitałowych nie są traktowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów biorących udział w procesie rekrutacji:

Dane osobowe kontrahentów i osób ich reprezentujących

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych (dotyczy wszystkich powyższych kategorii osób)

  1. W procesach przetwarzania danych osobowych Aberit nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.
  2. Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Aberit także w celu obrony przed roszczeniami jak
    i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk.
  3. Aberit nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
  4. Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
  1. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: office@aberit.eu
  2. Dane kontaktowe administratora danych: Aberit Piotr Bereziewicz, ul. Langiewicza 50, 35-021 Rzeszów.

 

POTRZEBUJESZ PORADY EKSPERTA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Skip to content