Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej dla firmy ABERIT-Piotr Bereziewicz w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ABERIT W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

ZAŁĄCZNIK:

Informacja o wynikach postepowania ofertowego