Informacja o wynikach postępowania ofertowego polegającego na realizacji usług doradczych w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim.”

ABERIT – Piotr Bereziewicz przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego polegającego na realizacji usług doradczych w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0047/18.

Załączniki:

1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 1/1.2