x

Projekty UE


ABERIT Piotr Bereziewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie innowacji procesowej w firmie ABERIT PIOTR BEREZIEWICZ, poprzez wdrożenie oprogramowania do ewidencjonowania pracy, jako sposób przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 lub innym podobnym tego typu zdarzeniom.” realizowanego w Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
– 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie potencjału firmy Aberit Piotr Bereziewicz
i przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19.

Wartość projektu:  275 000.00PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  233 750.00 PLN

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.2 DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI WYJAZDU NA TARGI CLOUD EXPO EUROPE MISSION POSSIBLE 2023 W LONDYNIE

ABERIT – Piotr Bereziewicz zaprasza do złożenia oferty na kompleksową organizację wyjazdu na Targi Cloud Expo Europe MISSION POSSIBLE 2023 w Londynie w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim
i amerykańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0047/20.

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /1.2.
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

ABERIT – Piotr Bereziewicz
przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego polegającego na KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI WYJAZDU NA TARGI CLOUD EXPO EUROPE MISSION POSSIBLE 2023 W LONDYNIE w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0047/20.

Załączniki:

  1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 3/1.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/1.2 DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWEJ ORGANIZACJI WYJAZDÓW NA
MISJĘ GOSPODARCZĄ W MIAMI

ABERIT – Piotr Bereziewicz zaprasza do złożenia oferty na kompleksową organizację wyjazdu na misję
gospodarczą w Miami w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem
podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0047/20.

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr2/1.2.
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

ABERIT – Piotr Bereziewicz
przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego polegającego na kompleksowej organizacji wyjazdu na misję gospodarczą w Miami w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0047/20.

Załączniki:
1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego NR 2/1.2


Informacja o wynikach postępowania ofertowego polegającego na realizacji usług doradczych w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim.”


Informujemy, iż firma ABERIT Piotr Bereziewicz realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.2

Internacjonalizacja MŚP

pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim.” 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUG DORADCZYCH

ABERIT – Piotr Bereziewicz, ul. Gen. Mariana Langiewicza 50, 35-021 Rzeszów, zaprasza do złożenia oferty na wdrożenie usług doradczych (opis i szczegóły w załącznikach) w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa
1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0047/20.

Szczegóły w plikach do pobrania poniżej:

  1. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
  2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
  3. Załącznik nr 3 Metodologia realizacji usługi

Firma ABERIT Piotr Bereziewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim.” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-18-0047/20-00.

Realizacja projektu obejmuje wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji działalności, przedstawiającego kompleksową analizę możliwości rozszerzenia działalności eksportowej o nowe rynki zbytu. Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy na rynek amerykański i brytyjski

Wartość projektu: 826 560,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 571 200,00 PLN


Informujemy, iż firma ABERIT Piotr Bereziewicz realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „Wzrost konkurencyjności firmy ABERIT w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej”

 

Celem głównym realizacji projektu jest określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzór. przem. z uwzględnieniem potencjału rynkowego ABERIT.

Wartość projektu: 98 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 68 000,00 PLN

 


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej (18:00 29.07.2019 r.)

Zapytanie ofertowe dot. realizacji usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej (10:00 17.07.2019 r.)

 


 

Firma Aberit realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Eurostars-2.

POTRZEBUJESZ PORADY EKSPERTA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Skip to content