x

Projekty UE

Informacja o wynikach postępowania ofertowego polegającego na realizacji usług doradczych w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim.”


Informujemy, iż firma ABERIT Piotr Bereziewicz realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.2

Internacjonalizacja MŚP

pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim.” 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUG DORADCZYCH

ABERIT – Piotr Bereziewicz, ul. Gen. Mariana Langiewicza 50, 35-021 Rzeszów, zaprasza do złożenia oferty na wdrożenie usług doradczych (opis i szczegóły w załącznikach) w ramach projektu pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa
1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0047/20.

Szczegóły w plikach do pobrania poniżej:

  1. Informacje szczegółowe
  2. Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
  4. Załącznik nr 3 Metodologia realizacji usługi

Firma ABERIT Piotr Bereziewicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji celem podwyższenia konkurencyjności przedsiębiorstwa ABERIT na rynku brytyjskim i amerykańskim.” realizowanego w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-18-0047/20-00.

Realizacja projektu obejmuje wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji działalności, przedstawiającego kompleksową analizę możliwości rozszerzenia działalności eksportowej o nowe rynki zbytu. Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów firmy na rynek amerykański i brytyjski

Wartość projektu: 826 560,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 571 200,00 PLN


Informujemy, iż firma ABERIT Piotr Bereziewicz realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „Wzrost konkurencyjności firmy ABERIT w wyniku przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej”

 

Celem głównym realizacji projektu jest określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzór. przem. z uwzględnieniem potencjału rynkowego ABERIT.

Wartość projektu: 98 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 68 000,00 PLN

 


Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej (18:00 29.07.2019 r.)

Zapytanie ofertowe dot. realizacji usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego i opracowaniu strategii wzorniczej (10:00 17.07.2019 r.)

 


 

Firma Aberit realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Eurostars-2.

POTRZEBUJESZ PORADY EKSPERTA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Skip to content